Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • ajurweda
  • Wedy
  • medycyna alternatywna
  • filozofia wedyjska
filozofia wedyjska
Wedy – księgi filozoficzne

Wedy to księgi o wielkim znaczeniu, zawierające mantry spisane przez himalajskich riszich – joginów i mędrców żyjących wiele tysięcy lat temu w czasach, które uznaje się za początek tego świata, inaczej jugi – u zarania historii ludzkości.

  • ayurveda
  • książki ajurwedyjskie
  • filozofia ajurwedyjska
  • Wedy
ajurweda Kraków
Filozofia ajurwedyjska

Teksty wedyjskie są źródłem głębszej mądrości kosmicznej przejawiającej się we wszystkich aspektach życia. Stanowią nieodłączną część kosmicznego umysłu i przejawiają się w każdym cyklu kreacji w formie wibracji boskiego słowa, dzięki któremu powstaje wszechświat.

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl