Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
Regulamin

Regulamin określa zasady zakupów na stronie a-ajurweda.pl

 

Informacje ogólne

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje, zawarte w regulaminie.

Domniemywa się, że Użytkownik, składający zamówienie, zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

Sprzedaż jest prowadzona przez firmę a-ti sp. z o.o., z siedzibą: 30-301 Kraków, ul. Zamkowa 18/14, numer REGON: 122889476, numer NIP: 676-246-61-48, zwaną dalej Sprzedającym.

Sprzedaż prowadzona jest za pomocą strony internetowej: www.zielonysklep.com, poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym.

 

Zamówienie

Zamówienie może zostać złożone poprzez skorzystanie z procedury zakupowej dostępnej na stronie www.zielonysklep.com, drogą mailową: sklep@a-ti.pl, poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub telefonicznie.

Niezależnie od wybranej formy zakupów kupujący zobowiązany jest do wyboru odpowiadającej mu formy płatności oraz formy dostarczenia przesyłki.

Kupujący powinien podać prawdziwe i pełne dane teleadresowe. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail). W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem, po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia
b) w przypadku zamówień płatnych poprzez system paypal.pl, po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu PayU

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sprzedający skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

Produkty, płatność, termin dostawy

Produkty znajdujące się w ofercie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.

Cena sprzedaży ustalana jest zgodnie z cennikiem obowiązującym na stronie a-ajurweda.pl. Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji.

Wszystkie ceny na stronie zielonysklep.com podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT liczony według obowiązującej stawki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych na stronie zielonysklep.com

Łączna wartość zamówienia to wartość zamówionych produktów plus koszt dostarczenia przesyłki.

Do każdego zamówienia z dostawą na terenie Polski doliczany jest koszt dostawy Pocztą Polską. Do zamówień płatnych przy odbiorze doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 16 złotych.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- płatność przy odbiorze za pobraniem

- płatność kartą kredytową, lub przelewem - należność pobiera serwis PayU

- przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedającego:

a-ti sp. z o.o.
Nazwa banku: BRE Bank S.A.
Numer rachunku: PL 33 1140 2004 0000 3602 7479 9505
mBIZNES konto walutowe USD:
PL88 1140 2004 0000 3512 0254 2454
mBIZNES konto walutowe EUR:
PL93 1140 2004 0000 3312 0254 2462

Zamówienia i przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko kartą płatniczą.

Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy, w zależności od wybranej formy dostarczenia przesyłki.

 

Inne informacje

Umowa jest zawierana w momencie wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, zawierającego cenę, termin dostawy i warunki płatności. Umowa jest zawierana w języku polskim.

Umowa jest uważana za ważną, jeśli Klient w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia nie zakwestionuje treści w nim zawartych. Warunki realizacji zamówienia mogą zostać zmienione lub umowa może zostać zerwana przez Klienta bez podania przyczyny do momentu wystawienia faktury.

Wydanie zakupionego towaru następuje w momencie przekazania przesyłki przez firmę, świadczącą na rzecz Sprzedającego usługi polegające na dostarczaniu przesyłek (Poczta Polska), chyba że strony postanowią inaczej.

Klient może otrzymać fakturę VAT, musi w tym celu przedstawić NIP, nazwę i adres firmy.

Klient może w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od umowy i zrezygnować z towaru kupionego na stronie zielonysklep.com bez podania przyczyny (Ustawa z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"). Procedura zwrotu pieniędzy może trwać do pięciu dni roboczych od momentu, w którym towar zostanie dostarczony do zielonysklep.com. Towar powinien zostać odesłany w dowolny sposób na koszt kupującego na adres: a-ti sp. z o.o., ul. Zamkowa 18/14, 30-301 Kraków.

Zwracane produkty muszą mieć oryginalne opakowanie, nie mogą również zostać zwrócone jeśli były używane lub zostały zniszczone. W sytuacji, gdy towar zwrócony nie odpowiada powyższym wymogom, odstąpienie od umowy może zostać uznane za nieważne. Wówczas zakupiony towar pozostanie do dyspozycji kupującego.

Po upływie 10 dni obowiązuje procedura reklamacyjna.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). Szczegółowe informacje:polityka prywatności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez towar niebezpieczny.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby firmy.

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl