Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • ajurweda
  • Wedy
  • medycyna alternatywna
  • filozofia wedyjska
filozofia wedyjska
Wedy – księgi filozoficzne

Wedy to księgi o wielkim znaczeniu, zawierające mantry spisane przez himalajskich riszich – joginów i mędrców żyjących wiele tysięcy lat temu w czasach, które uznaje się za początek tego świata, inaczej jugi – u zarania historii ludzkości.

Uważa się, iż są one przejawem mądrości kosmicznego umysłu stanowiącego źródło i podstawę wszechświata, a także podłoże prawa naturalnego. Treść czterech Wed była przekazywana w formie ustnej i pisemnej już od czasów przed narodzeniem Kriszny – cztery lub pięć tysięcy lat temu.

W Wedach przedstawiony jest szerzej system Ja oraz kosmicznej wiedzy, której joga i ajurweda są szczególnymi przejawami. Zarówno joga, jak i ajurweda wywodzą się ze szkoły wedyjskiej i były nauczane w linii przekazu wedyjskich mędrców, którzy przedstawiali wiedzę Wed w formie określonych praktyk. Obie te tradycje odwołują się do tekstów wedyjskich i uwzględniają wedyjskie spojrzenie na zdrowie i praktyki duchowe.

Istnieją trzy główne Wedy, a każda z nich jest związana z ważną częścią praktyki jogi i ajurwedy. Te trzy Wedy odzwierciedlają podejście mantryczne, obejmujące wszystkie aspekty życia. Opisują one wedyjski rytuał jadźńa, czyli ofiarę ognia, która jest odbiciem procesu kosmicznej kreacji. Na poziomie wewnętrznym jest to praktyka jogi równoważąca agni i somę (ogień i wodę), obserwatora z obiektem obserwacji.

Ta wedyjska praktyka ujawnia wszelkie siły wszechświata i można z niej skorzystać, by osiągnąć wszystkie cele życiowe – od zdrowia po wyzwolenie. Czwarta Weda – Atharwaweda (atharvaveda) – zawiera mantry odnoszące się do szczegółowych kwestii, w tym także osobistych, i uwzględnia wszystkie aspekty życia.

Wedyjska jadźńa to proces uzdrawiania. Jego celem jest przywrócenie jedności boskiej świadomości, która wstąpiła w nas i uległa podziałowi za pośrednictwem umysłu, ciała i zmysłów. Celem wedyjskiej jadźńi jest uzdrowienie lub ponowne zjednoczenie Puruszy, czyli kosmicznej istoty, która się poświęciła, aby stać się światem.

Ta ponowna integracja Stwórcy i stworzenia, czyli Boga i duszy, jest także podstawą jogi, która oznacza zjednoczenie. Ajurweda ma swoje źródło w wedyjskim pragnieniu, aby uzdrowić nie tylko siebie, ale także boską świadomość, która przejawiła się w świecie materialnym.

 

Fragment książki Joga i ajurweda. Samouzdrowienie i samourzeczywistnienie Dawida Frawleya. Książka ukazała się w serii a-ajurweda.pl, nakładem wydawnictwa A-ti information services.

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl