Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • ayurveda
  • książki ajurwedyjskie
  • filozofia ajurwedyjska
  • Wedy
ajurweda Kraków
Filozofia ajurwedyjska

Teksty wedyjskie są źródłem głębszej mądrości kosmicznej przejawiającej się we wszystkich aspektach życia. Stanowią nieodłączną część kosmicznego umysłu i przejawiają się w każdym cyklu kreacji w formie wibracji boskiego słowa, dzięki któremu powstaje wszechświat.

Z tego punktu widzenia Wedy są nieskończone i wieczne. Nasza dusza i jej twórcze siły działają, czerpiąc z części tej mocy. Wedyjskie mantry są odzwierciedleniem energii życia. Twierdzi się, iż są one nieodłączną częścią prany, która jest nie tylko siłą życiową, ale także każdym ruchem energii kosmicznej. Będąc narzędziem kosmicznej prany, Wedy mają niezwykłą witalność i siłę uzdrawiania.

Prana sama tworzy język, tak jak mowa sama powstaje z oddechu. Te słowa o twórczej mocy zawierają nasiona, czyli archetypalne formy stworzenia przedstawione w Wedach. Zatem dzięki Wedom zyskujemy dostęp do tych sił stworzenia, które mogą zmienić samą naturę.

 Wedy dzielą się na dwie główne części. Pierwsza z nich jest poświęcona mantrom (samhitā), które stanowią omówioną powyżej podstawę. Druga część zawiera komentarze składające się z trzech części – brahmanów (brāhmana), aranjak (āran yaka) oraz upaniszad (upanisad) – co w sumie daje cztery części. Brahmany opisują szczegółowo różne rytuały zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne (jogiczne), indywidualne i zbiorowe. Aranjaki są podobne, ale mają bardziej wewnętrzny charakter; przedstawiają zagadnienia związane z medytacją oraz praktykowaniem ascezy.

Upaniszady to przede wszystkim traktaty filozoficzne stanowiące podsumowanie wedyjskiej wiedzy i wglądu. Niemniej brahmany i Upaniszady różnią się między sobą w niewielkim stopniu. Upaniszady nauczają duchowej mądrości i samopoznania, a brahmany przedstawiają różnego rodzaju rytuały i praktyki. Upaniszady są podstawą wedanty, jogi oraz późniejszych dyscyplin duchowych i filozoficznych, które wywodzą się z Wed.

 

Sześć szkół wglądu wedyjskiego

Z Wed wzięło swój początek sześć szkół filozoficznych (szad darśana), co dosłownie oznacza sześć sposobów widzenia lub wglądu. Powstały one w celu przedstawienia logicznych, metafizycznych i kosmologicznych implikacji płynących z wedyjskich mantr.

A oto sześć wedyjskich szkół filozoficznych oraz ich założyciele:

1. Njaja (nyāya) – szkoła logiki – Gautama.

2. Wajśeszika (vaiśesika) – szkoła atomu – Kannada.

3. Sankhja (sāmkhya) – szkoła kosmicznej zasady – Kapila.

4. Joga (yoga) – szkoła jogi – Hiranjagarbha.

5. Purwamimansa (pūrva-mīmāmsa) – szkoła rytuału – Dźajmini.

6. Uttaramimansa/wedanta (uttara-mīmāmsa/vedānta) – szkoła teologiczna lub metapsychiczna – Badarajana.

 

Fragment książki Joga i ajurweda. Samouzdrowienie i samourzeczywistnienie Dawida Frawleya. Książka ukazała się w serii a-ajurweda.pl, nakładem wydawnictwa A-ti information services.

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl