Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • medytacja
  • ajurweda
  • książki ajurwedyjskie
  • natura umysłu
inteligencja, intelekt
Inteligencja - intelekt i świadomość

Nie wystarczy wiedzieć intelektualnie, jakie są nasze problemy i ograniczenia, by ukoić emocje i uspokoić psychikę. Czym jest intelekt według ajurwedy? Jak można ukierunkować inteligencję? Czy świadomość to potencjał? Czym jest materialistyczny pogląd na życie? Przeczytaj.

Inteligencja funkcjonująca na zewnątrz, za pomocą zmysłów, staje się „intelektem”, to znaczy aspektem konkretnym lub też informacyjnym. Rozróżnienie intelektu i prawdziwej inteligencji ma podstawowe znaczenie dla zrozumienia kondycji współczesnego świata oraz stworzenia rzeczywistej, głębokiej psychologii.

Intelekt odnosi się do inteligencji, która w celu rozpoznania prawdy wykorzystuje rozum i opiera się na zmysłach. Poszerza on zakres zmysłów dzięki różnym narzędziom (teleskop, komputer). Aby zrozumieć świat, wymyśla różne systemy idei, miary czasu i przestrzeni.

Intelekt tworzy ideę świata zewnętrznego jako rzeczywistości, zauważa nazwy i formy przedmiotów i porządkuje je według różnych kategorii i hierarchii. To od niego pochodzi idea zewnętrznego świata rozrywki jako miejsca, w którym możemy zyskać spełnienie. W nim też zrodził się materialistyczny pogląd na życie.

Intelekt kładzie nacisk na zewnętrzne różnice, role i tożsamości. To on sprawia, że skupiamy się na przetwarzaniu informacji, statusie i gromadzeniu majątku. Intelekt może zahamować naszą ewolucję duchową i spowodować, że rzeczywistość namacalną będziemy przedkładać nad doświadczenia wewnętrzne.

Prawdziwa inteligencja to siła wewnętrznej percepcji, znacznie różniącej się od wiedzy intelektualnej, która jest wiedzą z drugiej ręki – pośrednią. Objawia nam ona naturę rzeczy, wykracza poza ich pozorny wygląd rejestrowany za pomocą zmysłów, pokazuje nam zawartość ukrytą pod opakowaniem, które często jest mylące. Dzięki prawdziwej inteligencji wykraczamy poza utarte przekonania, założenia poczynione z góry i koncepcje oraz uczymy się postrzegać rzeczy takimi jakie są.

Prawdziwa inteligencja uświadamia nam nietrwałość rzeczywistości zewnętrznej i powstrzymuje nas od przywiązywania się do ustalonych nazw i form. Dzięki niej uwalniamy się od wewnętrznych, ustrukturyzowanych przekonań, autorytetów oraz instytucji, wykraczamy poza czas i przestrzeń .

Intelekt dysponuje jedynie pośrednią znajomością nazw, liczb i pozorów. Z tego powodu nie potrafi rozwiązywać ludzkich problemów ani uspokoić psychiki. Nie wystarczy wiedzieć, jakie są nasze problemy. Musimy zrozumieć, skąd się one wzięły w naszym sercu i duszy.

Czym jest moralność i jakie znaczeniu w rozwoju inteligencji ma sumienie? Czy inteligencja może stać się kluczem do duchowości? O tym napiszemy w kolejnej części artykułu.

 

Zobacz butelka miedziana OM w zielonysklep.com >> przejdź do sklepu

 

Przeczytaj także:

Inteligencja - siła percepcji

 

Opracowanie na podstawie:

Ajurweda i umysł. Uzdrawianie świadomości. David Frawley. Książka ukazała się w serii a-ajurweda.pl, nakładem wydawnictwa a-ti sp. z o.o., Kraków 2018.

Do nabycia w zielonysklep.com >> przejdź do sklepu

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl