Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • ajurweda
  • medycyna alternatywna
  • zdrowy styl życia
  • dosze
ajurweda test
Dosze a zmysły

Energie zewnętrzne wpływają na nasze ciało poprzez nasze zmysły, z których każdy związany jest z określoną doszą. Zmysły same w sobie, posiadając różne cechy, przejawiają pokrewieństwo z doszami.

Wata, stanowiąca połączenie elementów eteru i powietrza, związana jest z tymi zmysłami, które wytwarzają rezonans (dźwięk) i dają poczucie obecności (dotyk).

Pitta, stanowiąca połączenie elementów ognia i wody, związana jest z tym, co ujawniane jest przez światło ognia (wzrok) i naszą świadomość faktu, że coś istnieje w przestrzeni, oraz naszą umiejętność dostrzeżenia, co to jest. Zatem pitta pomaga nam być świadomym widoków, kolorów i kształtów.

Kapha, będąca połączeniem elementów ziemi i wody, związana jest z głębszym poczuciem wdzięczności za umiejętność rozróżniania za pomocą zapachu i smaku; smak to nie tylko doznania pocierające za pomocą języka, ale także delektowanie się i poczucie zadowolenia.

Zatem na osoby z dominującą doszą wata największy wpływ ma dźwięk i dotyk, z doszą pitta – wzrok, a doszą kapha – smak i zapach. Ponieważ każda osoba stanowi unikalne połączenie energii wata, pitta i kapha, każdy będzie miał odpowiednio różną zdolność wyczuwania zmysłami świata wokół siebie.

Ta wrodzona wrażliwość na poszczególne formy doznań zmysłowych w zależności od doszy stanowi podstawę zastosowania subtelnych terapii, w których wykorzystuje się zapach, kolor, kamienie szlachetne, tkaniny, dźwięki i modlitwy.

 

Fragment książki Ajurweda a uroda. Jak być pięknym M. Sachs. Książka ukazała się w serii a-ajurweda.pl, nakładem wydawnictwa A-ti information services.

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl