Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • ajurweda
  • zdrowy styl życia
  • ayurveda dosze
  • medycyna naturalna
ajurweda Kraków
Dosze a umysł

Umysł jako całość – w literaturze jogi nazywany czitta lub antahkarana – jest sferą wata, złożoną z elementu powietrza i eteru. Jednakże umysł jest subtelniejszy niż wata, podobnie jak jest subtelniejszy niż prana, z której powstaje wata.

Wata dodaje umysłowi szybkość i energię. Osoby o tej konstytucji mają bystrzejszy umysł niż inne typy i większe zdolności umysłowe na wszystkich poziomach – począwszy od percepcji zmysłowej, a skończywszy na głębokich formach percepcji bezpostaciowej.

Z łatwością nawiązują one kontakty (powietrze) i mają szerokie horyzonty (przestrzeń). Ich umysł jest bardzo aktywny, zawsze dokądś dąży i chce wszystko zrozumieć.

Ponieważ na ogół dosza wata jest związana z umysłem, osoby tego typu są w większym stopniu narażone na zaburzenia umysłowe i psychiczne. Wszystko, co robią, wywiera na nie silny i bezpośredni wpływ. Z tego powodu większość chorób układu nerwowego i zaburzeń umysłowych często wywołuje nasilenie wata.

Jednakże umysł także ma swoje cechy pitta i kapha, dlatego niekiedy utożsamia się go z ogniem. Dokładnie rzecz biorąc, pitta to percepcyjna siła umysłu, podczas gdy pole mentalne w tle ma naturę wata. Można powiedzieć, że umysł ma charakter wata (powietrza), lecz w praktyce przejawia naturę pitta (ognia). Umysł dysponuje szczególną zdolnością widzenia, okiem umysłu lub trzecim okiem, które jest związane z ogniem.

Cechą pitta, czyli ognia umysłu, jest zdolność rozróżniania, umiejętność myślenia i wglądu (buddhi), będącego także mocą trawienia umysłowego. Osoby typu pitta są bardzo wnikliwe i obdarzone intelektem. Zwykle najlepiej ze wszystkich dosz potrafią się skupić, myślą jasno i ostro.

Cechą kapha w umyśle jest zdolność do doświadczania uczuć, dzięki której pojawiają się emocje – miłość i przywiązanie. Są one związane ze zmysłami oraz zewnętrznym aspektem umysłu (manas). Aspekt umysłu o cechach kapha jest najbardziej zewnętrzny i materialny, tak samo jak kapha jest najbardziej materialną z dosz. Jednakże umysł ma także wyższe cechy kapha.

Wewnętrzny umysł i serce również mają swoje uczucia, na przykład miłość, będącą najważniejszym uczuciem kapha. Błogość sama w sobie w najgłębszej części umysłu jest najwyższą formą kapha.

 

Fragment książki Joga i ajurweda. Samouzdrowienie i samourzeczywistnienie Dawida Frawleya. Książka ukazała się w serii a-ajurweda.pl, nakładem wydawnictwa A-ti information services.

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl