Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • książki ajurwedyjskie
  • joga
  • masaż ajurwedyjski
  • dieta ajurwedyjska
książki ajurwedyjskie
Joga jako poszukiwanie wiedzy

Joga to przede wszystkim poszukiwanie wiedzy, zgłębianie prawdy o życiu, jaźni, Bogu i wszechświecie. Jest to szczególny rodzaj wglądu, który nie dokonuje się za pomocą zewnętrznego umysłu i zmysłów, ale poprzez wewnętrzny umysł i serce.

Joga wiedzy nie jest praktyką intelektualną, choć zaczyna się od głębokich rozmyślań nad podstawowymi pytaniami dotyczącymi życia i wymaga racjonalizmu.

Joga wiedzy (dźniana joga) opiera się na prostych zasadach, lecz jej praktykowanie jest trudne. Według niej Bóg, czyli Absolut, jest naszym prawdziwym Ja. Jedyne, co musimy zrobić, aby odnaleźć Boga, to pozbyć się przywiązania do tego, co jest na zewnątrz, pozbyć się myśli i znaleźć spokój w sercu. Wtedy już jesteśmy Tym!

Główną metodą jest zgłębianie własnej jaźni (atmavićara), docieranie do źródła własnych myśli, czyli aż do ja-myśli, która powstaje w sercu jako źródło wszystkich myśli. Dźniana joga stosuje również rozmaite inne metody wnioskowania, odróżniania i afirmowania, w tym intonowanie specjalnych mantr, takich jak Aham Brahma Asmi – „Ja jestem  Brahmanem”.

Jogę wiedzy – ze względu na jej bezpośredniość – zaleca się przede wszystkim najbardziej zaawansowanym poszukującym. Jej podstawą jest całkowite wyrzeczenie się oraz niezwykła surowość i prostota, jaką niewiele osób, zwłaszcza pochodzących z naszej materialistycznej kultury nastawionej na zmysły, jest w stanie osiągnąć.

Jednakże nawet jeśli nie jesteśmy na najwyższym poziomie, to i tak większość z nas może odnieść korzyści z praktyk jogi wiedzy, takich jak medytacja w ciszy ze skupieniem na Brahmanie lub zgłębianie własnego Ja. Aby jednak nasz rozwój był pełen, musimy dodać do tych praktyk inne elementy jogi.

Przede wszystkim joga wiedzy wymaga całkowitej kontroli nad zmysłami i praną, co można osiągnąć dzięki właściwej diecie i samokontroli, w tej zaś kwestii bardzo pomocna jest ajurweda. Joga wiedzy jest przede wszystkim atrakcyjna dla osób typu pitta lub mających cechy elementu ognia, ponieważ opiera się ona na skupieniu umysłu i wglądzie pełnym determinacji, to zaś charakteryzuje wspomniane właśnie osoby.

Jednakże ten rodzaj jogi przyciąga czasami także osoby typu wata lub osoby o cechach elementu powietrza ze względu na ich szerokie horyzonty myślowe oraz brak przywiązania do ciała. Także osoby typu kapha lub mające cechy elementu wody niekiedy interesują się jogą wiedzy, ponieważ stałość ich umysłu pozwala im osiągać coraz głębszy spokój wewnętrzny.

 

Fragment książki Joga i ajurweda. Samouzdrowienie i samourzeczywistnienie. Dawida Frawleya. Książka ukazała się w serii a-ajurweda.pl, nakładem wydawnictwa A-ti information services.

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl