Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • joga
  • ajurweda
  • medycyna naturalna
  • zdrowy styl życia
joga
Joga i ajurweda

Joga i ajurweda to siostrzane nauki, które rozwijały się razem i nieustannie na siebie oddziaływały. Są integralną częścią większego systemu wiedzy wedyjskiej, zgodnie z którą cały wszechświat jest jednością, a klucz do wiedzy spoczywa w naszych umysłach i sercach.

Jako dyscypliny wedyjskie joga i ajurweda współdziałają w celu spotęgowania ogromnych korzyści, jakie przynoszą na wszystkich poziomach. Można je zintegrować z powiązanymi z nimi naukami wedyjskimi lub jogicznymi, to jest astrologią, architekturą, muzyką i językiem, aby zyskać jeszcze szerszą perspektywę.

Joga jest przede wszystkim nauką o samourzeczywistnieniu. Zajmuje się praktyką duchową, głownie poprzez medytację, której celem jest wyjście poza cierpienie i ignorancję świata. Uczy nas, jak przejść od naszej tożsamości związanej z ciałem i ego do nieśmiertelnej Jaźni, która mieszka w sercu.

Joga daje nam klucz do rozwoju duchowego, który w rozumieniu wedyjskim oznacza poznanie naszej prawdziwej natury wykraczającej poza czas, przestrzeń, śmierć i cierpienie.

Ajurweda to przede wszystkim nauka o samouzdrawianiu, którego celem jest uwolnienie się od chorób ciała i umysłu. Nie oznacza to, że ajurweda jest po prostu metodą samodzielnego leczenia, niewymagającą pomocy terapeutów czy lekarzy. W rzeczywistości – zgodnie z ajurwedą – nie możemy obejść się bez lekarzy, gdy mamy do czynienia z chorobą lub ze zmiennością wymogów dotyczących zdrowia.

Ajurweda jako samouzdrawianie oznacza przywracanie pełni, a jej celem ostatecznym – wraz z dotarciem do wewnętrznej Jaźni – jest uzdrawianie duchowe.

Ajurweda zajmuje się przynoszeniem ulgi w chorobach zarówno ciała, jak i umysłu oraz troską o dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Jednak ostatecznym celem zarówno klasycznej ajurwedy, jak i klasycznej jogi jest samourzeczywistnienie – najwyższa forma samouzdrowienia.

Ajurweda pokazuje nam, jak osiągnąć optymalne zdrowie nie tylko po to, by być zadowolonym, ale także po to, by zapewnić sobie wystarczającą energię do podążania ścieżką jogi.

Tym, co łączy jogę i ajurwedę, jest prana, czyli energia życiowa. Joga to inteligencja prany dążąca do przemian ewolucyjnych na wyższym poziomie, podczas gdy ajurweda jest jej siłą uzdrawiającą, dążącą do zjednoczenia już istniejących systemów życiowych.

Ajurweda i joga wspólnie tworzą kompletną dyscyplinę, która może sprawić, że nasza egzystencja przestanie mieć wymiar jedynie fizyczny, lecz wkroczy na najgłębsze poziomy duchowe naszego istnienia z niezwykłą witalnością i kreatywnością.

 

Fragment książki Joga i ajurweda. Samouzdrowienie i samourzeczywistnienie Dawida Frawleya. Książka ukazała się w serii a-ajurweda.pl, nakładem wydawnictwa A-ti information services.

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl