Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • ayurveda
  • joga i ajurweda
  • medytacja
  • mantry
ayurveda medytacja
Mantry według ajurwedy

Dźwięk to oryginalna forma każdej energii. Przestrzeń, która ostatecznie jest świadomością, daje początek energii będącej praną, czyli życiem. Wszystkie aspekty umysłu – od zewnętrznych po wewnętrzne – mają odpowiadające im wibracje dźwiękowe.

Dźwięk to umysłowy aspekt prany. Umysł składa się z myśli, które są słowami i dźwiękami. Umysł każdego człowieka ma własny wzór dźwiękowy, czyli mantrę.

Dusza sama w sobie także ma własną wibrację mantr; kiedy się jej nauczymy, możemy uaktywnić wszystkie swoje wewnętrzne moce.

Dźwięk zawsze ma swój odpowiednik, przedmiot, którego nazwę stanowi. Każdy dźwięk ma imię, które jest odzwierciedleniem idei kryjącej się za tym dźwiękiem. Wszystkie nazwy łączą nas z istotą lub obiektem, który określają.

Dźwięk to sposób kierowania świadomością przez nazwę do określonego obiektu. Ze świadomością zawsze łączy się energia, czyli prana. Stąd też za pomocą mantry możemy kierować energię świadomości i prany oraz łączyć ją z tym, z czym chcemy.

Dlatego tak ważna jest modlitwa lub rozmowa z Bogiem, dzięki której możemy otrzymać boską łaskę. Możemy nawet przemawiać do kończyn lub narządów ciała.

Mantra może kierować do nich energię leczniczą i pobudzać inteligencję narządów obecną w komórkach. Istota ludzka jest stworzona z dźwięku, z którego zbudowane są nasze rożne ciała, począwszy od ciała przyczynowego. Ciało przyczynowe, dusza lub głębszy umysł to nasz aspekt boskiego słowa.

Stwórca za pomocą oddechu przesyła to boskie słowo duszy, jako jej nieśmiertelne życie. To słowo jest wibracją kosmicznej świadomości, będącej początkiem czasu, przestrzeni, inteligencji i prany. Tworzy ono idealny wzór lub dharmę leżącą u podstaw istnienia naszej duszy.

 

Fragment książki Joga i ajurweda. Samouzdrowienie i samourzeczywistnienie. Dawida Frawleya. Książka ukazała się w serii a-ajurweda.pl, nakładem wydawnictwa A-ti information services.

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl