Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • ayurveda
  • traktaty ajurwedyjskie
  • ajurweda studia
  • medycyna naturalna
książki o ajurwedzie
Ajurweda na studiach uniwersyteckich

Na długo zanim nasza zachodnia cywilizacja podjęła badania w zakresie medycyny, w starożytnych Indiach istniały uniwersytety, na których nauczano medycyny ajurwedyjskiej. A jak to jest obecnie?

Od połowy XX wieku ponownie istnieje możliwość studiowania tej dziedziny wiedzy na wielu wyższych uczelniach. Obecnie istnieje w Indiach 67 uczelni wyższych kształcących lekarzy medycyny ajurwedyjskiej w 18 specjalnościach.

 

Osoby pragnące studiować ajurwedę mogą zdecydować się na:

- szkolenia i kursy – trwające od 2 miesięcy do 2 lat,

- studia licencjackie – trwające 5 ½ roku, w tym rok obowiązkowej praktyki, po których uzyskuje się tytuł B.A.M.S. (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery),

- studia magisterskie – trwające 3 lata, po których uzyskuje się tytuł M.D. (Master Degree),

- studia doktoranckie – trwające minimum 2 lata, po których uzyskuje się tytuł Ph.D. (Doctor of Philosophy).

Wszystkie wymienione formy kształcenia oferowane są w Indiach na wyższych uczelniach. Kilka instytucji specjalizuje się w kształceniu studentów zagranicznych:

- International Center for Ayurvedic Studies, Gujarat Ayurved University, Jamnagar

- National Institute of Ayurveda, Jaipur

- Institute of Medical Sciences, BHU, Varanasi

- Dr. BRKR Govt. Ayurveda College, Hyderabad.

 

Rys historyczny

W początkowym okresie swego istnienia wiedza na temat ajurwedy była przekazywana w formie ustnej. Przyjmuje się, że w VII w. została ona spisana. Powstały wówczas dwa główne traktaty: Czaraka Samhita i Suszruta Samhita. Do kanonu dołączyła Asztanga Hridaya (skrócona wersja dzieł Czaraka i Suszruta).

Te trzy starożytne księgi poświęcone ajurwedzie nadal służą jako najważniejsze podręczniki medycyny ajurwedyjskiej. Po okresie rozkwitu nastąpił kryzys, a ajurweda przetrwała głównie dzięki relacjom nauczyciel-uczeń.

Uzyskanie niepodległości przez Indie to okres renesansu ajurwedy i przywrócenie jej rangi nauki – przedmiotu studiów uniwersyteckich.

W 1953 roku powstał pierwszy ośrodek badawczy i uczelnia – Central Institute of Research in Indigenous System of Medicine (CIRISM).

Dziesięć lat później zaczął działać Banares Hindu University. Jaipur, Pune, Trivandrum otworzyły kolejne uczelnie, które kształcą lekarzy ajurwedyjskich.

Ważnym wydarzeniem w rozwoju edukacji było uruchomienie w 1965 roku studiów doktoranckich (Jamnagar, Pune, Jaipur, Raipur, Rewa, Calcutta, Nagpur, Lucknow, Sampoornanda, Varanasi).

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl