Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • ayurveda
  • medycyna naturalna
  • zioła ajurwedyjskie
  • dieta ajurwedyjska
medycyna naturalna
Sztuka życia w zdrowiu i harmonii

Ajurweda, nazywana matką medycyny, jest starohinduską sztuką leczenia, a przede wszystkim sztuką zachowania równowagi organizmu, praktykowaną do dziś. Jej korzenie sięgają około 5 000 lat.

Termin ajurweda składa się z dwóch sanskryckich słów: ayus – co znaczy życie i veda – wiedza, nauka. Informacje o ajurwedzie zostały zapisane w jednej z czterech wed zwanej   Atharvaveda. Wiedza ta należy do gatunku śruti czyli wiedzy objawionej.

Księgi wedyjskie określają ajurwedę dyscypliną, która uczy nas, jak postępować, aby na długie lata zachować zdrowie i witalność. Dzięki niej, poznając prawdziwą naturę życia, możemy przywrócić równowagę w organizmie i utrzymać stan trwałego dobrego samopoczucia oraz zadowolenia w wymiarze cielesnym, umysłowym i duchowym. Osiągnięcie stanu równowagi i harmonii gwarantuje zdrowie na długie lata.

Ajurweda:

- postrzega organizm w szerszym kontekście,

- kładzie nacisk na profilaktykę,

- naucza, jak żyć w zgodzie z naturą,

- za cel stawia  przywrócenie równowagi organizmu.

Podstawową zasadą ajurwedy jest położenie nacisku na związek umysłu i ciała. To umysł wywiera najgłębszy wpływ na ciało, a uwolnienie się od chorób zależy w dużej mierze od zmiany nastawienia.

Według ajurwedy każdy z nas stanowi indywidualne połączenie trzech subtelnych energii znanych jako dosze: wata, pitta, kapha. Utrzymanie ich w równowadze zapewnia życie w zdrowiu i w harmonii. Każdy z nas jest niepowtarzalną kombinacją tych energii. Ajurweda umożliwia nam rozpoznanie właściwej dla nas doszy i dostarcza wskazówek, jak postępować w zgodzie z nią. Za sprawą właściwej diety, odpowiedniego trybu życia oraz dzięki zabiegom ajurwedyjskim bazującym w dużej mierze na masażach można przywrócić stanu równowagi.

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl