Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • ayurveda
  • dosze test
  • medycyna naturalna
  • książki ajurwedyjskie
ajurweda test
Wata-pitta – dwie dosze w jednym ciele

Według ajurwedy dominująca dosza (wata, pitta lub kapha) określa konstytucję danego człowieka, jego stan na poziomie psychicznym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Co się dzieje, jeśli u jednej osoby dominują aż dwie dosze?

Osoby o dwudoszowej konstytucji to osobowości, które w pewnym sensie zawsze są „rozdwojone”: w pewnych warunkach będzie dominować u nich jedna dosza, a w innych sytuacjach  będzie odzywać się druga dosza.

Spójna osobowość charakterystyczna dla osób, u których dominuje jedna dosza, jest trudniejsza do osiągnięcia dla tych, u których dominują dwie dosze.

W tym artykule charakteryzujemy osoby, u których dominują dwie dosze:

 

Wata-pitta

Osoby wata-pitta zazwyczaj mają słabe krążenie i lubią ciepło, co jest cechą charakterystyczną wata, lecz ich natura pitta sprawia, że mogą znosić gorąco tylko w określonych granicach.

Pitta sprawia, że bardzo lubią jeść, ale wata powoduje, że trudno im będzie strawić duży posiłek.

Wiele cech wata-pitta to połączenie właściwości obu tych dosz. Często takie osoby mają pofalowane włosy, co jest połączeniem kręconych włosów wata i prostych pitta.

Bardzo często wpływy wata i pitta dominują na zmianę u osób o konstytucji wata-pitta. Kiedy równowaga u takiej osoby jest zaburzona, w reakcji na stres często pojawia się lęk na zmianę z gniewem. Może to prowadzić do tego, iż osoby te będą dążyć do dominacji lub zastraszać innych. O ile aspekt pitta wiąże się z potrzebą kontrolowania, o tyle obecność wata sprawia, iż wątpimy w siebie i swoją zdolność do kontroli. Pójście na wewnętrzny kompromis może sprawić, że zdominujemy słabszych od siebie.

Zdrowe, zrównoważone osoby typu wata-pitta łączą w sobie zdolność wata do oryginalnego sposobu myślenia oraz doświadczenie pitta w przekładaniu teorii na praktykę.

Cechą wspólną tych dwóch dosz jest lekkość i intensywność. Właściwe ukierunkowanie tej intensywności w celu samorozwoju wymaga ujarzmienia lekkości. W przeciwnym razie tendencja wata do ciągłego kontrolowania bólu oraz skłonność pitta do nałogowego intensyfikowania uczuć wciągnie osobę o tej dwudoszowej konstytucji w jeszcze głębszy nałóg niż w przypadku osób o jednodoszowej konstytucji wata lub pitta.

Typ wata-pitta najbardziej potrzebuje stabilności. Wymaga zrównoważenia za pomocą ciężkości charakterystycznej dla kapha, czyli czynnika, który w najmniejszym stopniu występuje w ich osobowości.

Osoby o konstytucji wata-pitta powinny stosować dietę pozwalającą na kontrolowanie doszy wata jesienią i zimą, a dietę kontrolującą pitta – wiosną i latem. Ponieważ smak ostry zwiększa zarówno wata, jak i pitta, a smak słodki sprawuje kontrolę nad obiema tymi doszami, osoby wata-pitta w szczególności powinny unikać pikantnych, ostrych pokarmów oraz wywoływanego przez nie gniewu. W przypadku konstytucji wata-pitta najważniejszym i najbardziej wskazanym jest smak słodki.

 

W następnym tygodniu scharakteryzujemy osoby o innych typach dwudoszowach – pitta-kapha i wata-kapha.

 

Opracowanie na podstawie:

Prakriti. Odkryj swoją pierwotną naturę. Robert E. Svoboda. Książka ukazała się w serii a-ajurweda.pl, nakładem wydawnictwa A-ti information services, Kraków 2013.

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl