Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • Umysł
  • tamas
  • radżas
  • sattwa
tamas, radżas, sattwa,
Trzy stany umysłu: myślenie, odczuwanie, działanie

Nasz umysł jest filtrem, przez który przechodzą wszystkie nasze doświadczenia. Każdy z nas tworzy w swojej głowie świat, w którym żyje. Nasz umysł (ego) stara się chronić nas przed cierpieniem, separując nas od innych. W każdej chwili wybieramy między niebem a piekłem (połączeniem a oddzieleniem).  Zwykle mamy skłonność, by wybierać bezpieczeństwo i oddzielenie, a nie otwartość i bezbronność.

 

 

Według ajurwedy istnieją trzy stany umysłu, w których rozgrywają się nasze doświadczenia życiowe. Każdy z tych stanów, przejawiających się w określonym sposobie działania, myślenia, odczuwania, uczy nas czegoś. Nie możemy ich więc zaszufladkować jako złe lub dobre. Człowiek posiada zdolność uczenia się w każdej sytuacji.  Gubi tę zdolność, gdy popada w iluzję stałości zjawisk i przywiązanie. Natomiast ten, kto poszukuje, ma otwarty umysł, zawsze znajduje.

Pierwszy jest zdominowany przez ciemność i otępienie; nazywamy go tamas. Pogrążony w tamas umysł wata charakteryzuje się lękliwością, nieuczciwością, skrytością, przygnębieniem, autodestrukcją, uzależnieniami, perwersją i skłonnościami samobójczymi. Umysł pitta pogrążony w tamas cechuje się nienawiścią, mściwością i destrukcją zewnętrzną oraz skłonnością do przestępstw. Umysł kapha pogrążony w tamas charakteryzuje się otępieniem, ospałością, apatią i nieczułością.

Według ajurwedy kiedy człowiek wzniesie się ponad ciemność, wchodzi w świat działania. Radżas oznacza uwikłanie w iluzję świata i podążanie za pragnieniami. Umysł wata w stanie radżas postrzega życie jako pełne niezdecydowania, nadaktywności, rozdrażnienia, niepokoju, powierzchownych rozmów, hałasu i zamętu. Umysł pitta w stanie radżas często bywa gniewny, dumny, krytyczny, dominujący, ambitny, impulsywny i skłonny do manipulacji. Umysł kapha w stanie radżas generuje problemy dotyczące kontroli, przywiązanie, chciwość, materializm, dążenie do komfortu, bezpieczeństwa oraz sentymentalizmu.

Zgodnie z ajurwedą, sattwa to najwyższy stan umysłu, wrodzony nam. Właśnie w tym stanie mamy zdolność  bawienia się i życia w pełni. Sattwiczny umysł wata może wprowadzać pozytywne zmiany, inicjować projekty, przejawiać entuzjazm oraz wykazywać zrozumienie, że ludzie są ze sobą połączeni. Pozwala także na szybkie pojmowanie rzeczy i skuteczne porozumiewanie się z innymi. Zapewnia elastyczność, pełnię energii i właściwości uzdrawiające. Charakter umysłu pitta sprawia, że człowiek nabiera cech dobrego przywódcy, jego zachowanie staje się sensowne i zrozumiałe. On sam zaś staje się mądry, wnikliwy, inteligentny, ciepły, przyjazny, niezależny. Osobowość kapha, która przejawia cechy sattwiczne, jest spokojna, stabilna, lojalna, wyciszona, pełna współczucia i oddania, troskliwa oraz wrażliwa.

Zobacz nasze publikacje o jodzeajurwedzie w zielonysklep.com

Opracowanie na podstawie:

Ajurweda i aromaterapia, Light Miller, Bryan Miller, zielone-wydawnictwo.pl

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl