Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • terapie ajurwedyjskie
  • świadomość
  • równowaga
  • harmonia
terapie ajurwedyjskie, pyschologia ajurwedyjska,
Terapie przywracające równowagę umysłu

Wpływ codziennego życia odciska na nas subtelny ślad. Niejako zabarwia naszą świadomość, tak samo jak barwnik farbuje materiał. Przenikanie tych subtelnych wpływów życia do naszej świadomości kształtuje w nas predyspozycje do określonych postaw, od których zależy nasze szczęście mentalne lub jego brak. Pokarmy, wrażenia i znajomości, które wchodzą nam w nawyk, przenikają nasz umysł. Przenikanie to sięga głębiej niż świadome myśli.

 

Ajurwedyjska metoda leczenia polega na zneutralizowaniu negatywnego stanu poprzez zastosowanie terapii o cechach przeciwstawnych. Na przykład jeśli zaostrzona jest wata, to nasilają się takie jej cechy, jak chłód, suchość, lekkość i nadwrażliwość. Pojawiają się objawy takie jak marznięcie kończyn, przesuszenie skóry, zaparcia, utrata wagi lub bezsenność. Należy wówczas zastosować terapie o działaniu przeciwnym, takie jak pożywna dieta, masaż ciepłym olejem, odpoczynek i relaks.

Te same zasady odnoszą się do umysłu. Zaburzenia psychiczne leczy się za pomocą terapii o cechach przeciwstawnych, których celem jest przywrócenie równowagi. Taka metoda nosi w sanskrycie nazwę pratipaksza-bhawana. Termin ten tłumaczy się jako „myśli o przeciwnej naturze”, co sprowadza się do „pielęgnowanie zrównoważonego stanu świadomości”. Na przykład jeśli nasz umysł jest zaburzony z powodu gniewu, musimy pielęgnować spokój. Wymaga to nie tylko spokojnych myśli, ale także spokoju uczuć, wizualizowania harmonii pomiędzy sobą a innymi oraz świadomego, spokojnego zachowania w stosunku do innych, nawet wrogów. To wymaga dyscypliny. 

Codzienne życie wpływa na nas na poziomie podświadomym, co możemy zaobserwować na przykładzie oddziaływania na nas reklam, odwołujących się do instynktownych reakcji. Do zneutralizowania tych głębokich tendencji potrzebny jest wpływ przeciwnego rodzaju. Aby zmienić szkodliwe uwarunkowania w umyśle, musimy pielęgnować przeciwny stan świadomości, to znaczy żyć zupełnie inaczej. Na przykład jeżeli jesteśmy przygnębieni, powinniśmy spożywać pokarmy, które dodadzą nam życia i energii. Powinniśmy się otworzyć na ożywcze wrażenia płynące z natury: drzewa, kwiaty i słońce. Powinniśmy przebywać w towarzystwie osób kreatywnych i uduchowionych. Aby przeciwdziałać negatywnym stanom psychicznym, musimy wytworzyć pozytywną energię w naszym umyśle i zachowaniu.

Opisywanego pielęgnowania równowagi umysłowej nie trzeba mylić ze zwykłym pozytywnym myśleniem. To coś znacznie więcej. Wymaga ono nie tyle myślenia, że jesteśmy szczęśliwi, kiedy jesteśmy smutni lecz zmiany warunków, w tym także naszych myśli i działań, na te, które sprawią, że staniemy się szczęśliwi. Nie powinniśmy smutnych myśli przykrywać myślami o szczęściu, lecz odkryć głębsze pokłady szczęście w nas samych i powrócić do pierwotnego stanu harmonii, będącego częścią naszej prawdziwej natury.

Zobacz nasze publikacje o jodzeajurwedzie w zielonysklep.com

Opracowanie na podstawie:

Ajurweda i umysł. Uzdrawianie świadomości, David Frawley, zielone-wydawnictwo.pl

 

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl