Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • ajurweda
  • terapia naturalna
  • medycyna alternatywna
  • zdrowie
medycyna naturalna
Rodzaje terapii ajurwedyjskich

Według ajurwedy choroba nie jest niczym zaskakujących ani tajemniczym. Przyczyny zdrowia i choroby są związane z naszym codziennym stylem życia i naturą. Aby wyleczyć się z choroby, musimy najpierw zrozumieć, co ją spowodowało.

W ajurwedzie chodzi o to, aby dotrzeć do przyczyny choroby, a nie po prostu leczyć objawy. Według ajurwedy bezpośrednią przyczyną wszystkich chorób jest zaburzenie równowagi trzech dosz – wata, pitta i kapha. Do tego zaburzenia mogą się przyczynić także czynniki wewnętrzne, takie jak negatywne emocje. W ajurwedyjskim spojrzeniu na chorobę podkreśla się przede wszystkim przyczyny wewnętrzne, które można kontrolować za pomocą właściwych nawyków związanych ze stylem życia oraz korygować przy użyciu naturalnych metod leczenia.

Trzy dosze są zakłócane w wyniku niewłaściwej diety, zachowania i stylu życia. To zapoczątkowuje proces odkładania się toksyn w organizmie.

W ajurwedzie istnieją trzy poziomy terapii – racjonalny, psychologiczny i duchowy. Terapia racjonalna służy głównie leczeniu chorób fizycznych. Terapia psychologiczna służy wyciszeniu umysłu i emocji oraz obejmuje medytację. Terapia duchowa polega na stosowaniu zasad jogi.

W medycynie zachodniej uznaje się jedynie terapię racjonalną, czyli leczenie ciała za pomocą metod, które można obiektywnie zweryfikować. Ajurweda uważa, że takie podejście jest skuteczne, lecz niekompletne, i stanowi jedynie część medycyny. Jeśli nie uwzględnimy roli umysłu i emocji, to nie będziemy mogli ani zrozumieć, ani właściwie leczyć większości chorób, które mają subiektywne przyczyny i wywołują powikłania.

Terapia racjonalna oznacza wykorzystanie określonych leków oraz stosowanie się do zaleceń dietetycznych. Zazwyczaj polega na stosowaniu diety, ziół, aktywności oraz udzieleniu wskazówek dotyczących stylu życia, o cechach przeciwstawnych do cech doszy choroby.

Terapia psychologiczna – w ajurwedzie oznacza kontrolowanie umysłu w celu przeciwdziałania negatywnym stanom emocjonalnym. Polega ona na rozwijaniu sattwicznych cech umysłu po to, by poznać siebie i uwolnić się od pragnień. Wykorzystuje się tu praktyki jogi i medytację, co wydłuża życie, pomaga odmłodzić ciało i leczyć choroby, zwłaszcza umysłowe.

Terapia duchowa – jest stosowana do leczenia chorób, które nie mają charakteru ani psychicznego, ani fizycznego i których rozwoju nie można wyjaśnić żadnymi oczywistymi przyczynami. Polega ona na stosowaniu różnorakich rytuałów. Do metod takich należy: śpiewanie mantr, stosowanie ziół i kamieni szlachetnych, rytuały sprowadzające szczęście, rytuały oczyszczające i przynoszące dobre samopoczucie.

Terapie duchowe są nie tylko częścią ajurwedy, lecz także tradycyjnej astrologii wedyjskiej, jak również innych dziedzin jogi, zwłaszcza nauk tantry.

Dzięki zastosowaniu tych trzech rodzajów terapii ajurweda dostarcza zróżnicowanych metod, pozwalających uporać się ze wszystkimi problemami dotyczącymi zdrowia i dobrego samopoczucia.

 

Opracowanie na podstawie:

Ajurweda medycyną natury. David Frawley, Subhash Ranade. Książka ukazała się w serii a-ajurweda.pl, nakładem wydawnictwa A-ti information services, Kraków 2013.

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl