Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • ajurweda
  • medytacja
  • leczenie
  • zioła
Medytacja w procesie leczenia

W ajurwedzie istnieją dwa poziomy leczenia: fizyczny i umysłowy. Podstawowym sposobem leczenia na poziomie fizycznym są zioła. Podstawowym sposobem leczenia na poziomie umysłowym są mantry. Te dwa poziomy leczenia zawsze są ze sobą powiązane.

Rośliny mają wpływ na umysł, a mantry na ciało. Obie działają na pranę, czyli siłę życiową – jedne od zewnątrz, drugie od wewnątrz.

Esencją istoty ludzkiej jest mowa, a esencją mowy jest mantra. Mantra – słowo ducha – pozostaje w harmonii z rośliną jako słowem natury. Pomiędzy nimi znajduje się człowiek. Dzięki roślinom umysł oczyszcza się. Mantra go doskonali. Dlatego właściwe stosowanie ziół i dieta wegetariańska wspomagają proces rozwoju świadomości. Ajurweda nie ogranicza się do „normalnej” idei zdrowia fizycznego, lecz pokazuje nam, jak włączyć świadomość i rozwój duchowy w proces leczniczy. Mantra nadaje ziołu moc leczenia psychiki i duchowej integracji.

Mantra nie polega na tym, że po prostu mechanicznie powtarzamy pewne dźwięki mające określoną moc. Mantra oznacza medytację. Medytacja oznacza chłonność i otwartość. Oznacza zrozumienie, otwartą postawę, w której pojawia się przestrzeń. Prawdziwa moc mantry objawia się w medytacji, a właściwe stosowanie mantry oznacza stworzenie leczniczej przestrzeni medytacji.

Cisza i spokój natury są medytacją. To Matka Natura przygotowuje właściwe pożywienie i leki dla wszystkich form życia. To dzięki niej nasze pożywienie ma właściwości odżywcze i lecznicze. Zatem wsparcie się na niej sprawia, że wszystko nabiera większej mocy.

Pierwotnie podczas przygotowywania leków ajurwedyjskich intonowano mantry. Podobnie jak pożywienie, które – według wierzeń – ma właściwości odżywcze tylko wtedy, gdy jest przyrządzane i podawane z dobrą intencją. Nie ma zbyt wielkiego znaczenia, co przygotowujemy, ale jak to robimy. Wszystkie praktyki lecznicze powinny wypływać z dobrych intencji, wiedzy i świadomości.

Jantry to diagramy i wzory geometryczne, które rysuje się na jedwabiu lub korze niektórych drzew. W większości składają się z kształtów trójkątnych i służą do tworzenia przestrzeni, która ma właściwości oczyszczające. Jantr można również używać do oczyszczania wody lub pożywienia, do zwiększania i pogłębienia siły leków, jak również do oczyszczania pomieszczenia, w którym się leczy. Można je nakładać na określone części ciała, na przykład miejsca, w których znajdują się czakry, aby zlikwidować blokady. W tym celu można ich używać wraz z kryształami i kamieniami szlachetnymi.

Opracowanie na podstawie:

Ajurweda medycyną natury. David Frawley, Subhash Ranade. Książka ukazała się w serii a-ajurweda.pl, nakładem wydawnictwa A-ti information service.

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl