Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • zdrowa dieta
  • ajurweda Kraków
  • terapie ajurwedyjskie
  • produkty ekologiczne
terapia ajurwedyjska
Jak powstaje choroba?

Czy wiesz, że najwięcej chorób jest spowodowanych zaburzeniem doszy wata? Jakie dolegliwości wywołuje zaburzona dosza pitta, a jakie dosza kapha? Czym według ajurwedy jest choroba? Dlaczego zaburzone dosze mogą się wzajemnie uszkadzać? Sprawdź.

Niektóre choroby są charakterystyczne dla tej czy innej doszy. Większość chorób ma naturę wata, ponieważ to właśnie ta dosza cechuje się tendencją do rozkładu, niszczenia i osłabienia. W podręcznikach ajurwedyjskich wymienia się więcej chorób wata niż chorób pitta i kapha razem wziętych – chorób wywołanych przez doszę wata jest osiemdziesiąt, podczas gdy chorób pitta – 40, kapha zaś – 20.

Choroby kapha cechują się przede wszystkim występowaniem flegmy. Na choroby pitta wskazuje gorączka lub uczucie pieczenia. Choroby wata przejawiają się jako osłabienie lub ból.

Do chorób kapha (woda lub flegma) zaliczamy większość schorzeń układu oddechowego, przeziębienie, grypę, astmę, zapalenie oskrzeli, powiększenie węzłów chłonnych, obrzęki, łagodne guzy. Głównymi cechami wspomnianych chorób jest wilgoć nadmierny przyrost tkanek i poczucie chłodu.

Do chorób pitta (ogień lub żółć) zaliczamy większość chorób przebiegających z gorączką, infekcje, dolegliwości wątroby, wrzody, choroby przejawiające się nadkwasotą, czyraki i wysypki. Głównym objawem chorób pitta jest poczucie gorąca, zaczerwienienie.

Do chorób typu wata (powietrze lub wiatr) należy większość chorób układu nerwowego, bezsenność, drżenie, epilepsja, paraliż i artretyzm. Główne ich objawy to suchość, poczucie chłodu, zaburzenia ruchu i niedobór tkanek.

Ogólnie wszystkie choroby można przyporządkować do kategorii wata, pitta lub kapha w zależności od tego, z którą doszą są najbardziej związane. Większość przeziębień ma naturę kapha – ich głównymi objawami jest wydzielanie flegmy oraz niedrożność. Inne przeziębienia mogą mieć cechy pitta – występuje wówczas wysoka gorączka oraz silny ból gardła.

Większość chorób pojawia się wskutek zaburzenia którejkolwiek z trzech dosz. Na przykład artretyzm może być spowodowany zaostrzeniem doszy wata, pitta lub kapha. Każda choroba zwykle wiąże się jednak z zaostrzeniem jednej doszy  w większym stopniu niż dwóch pozostałych. Przykładem może być artretyzm, który jest przede wszystkim chorobą typu wata, ponieważ właśnie ta dosza ma związek z układem kostnym.

Aby lepiej zrozumieć tę kwestię, powinniśmy sobie uświadomić, że dosze mogą się wzajemnie uszkadzać. Dosze – jako podstawowe siły w ciele – to nie tylko czynniki, które powodują chorobę, lecz także miejsca jej występowania. Są one związane z tkankami, narządami oraz układami, które kontrolują, dlatego choroby układu nerwowego wskazują na wata jako siedzibę choroby. Mimo to mogą mieć także naturę pitta lub kapha, ponieważ te dwie dosze w stanie zaostrzenia potrafią uszkodzić wata.

Zwykle dosza zaostrza te objawy, które podlegają jej kontroli. Jest ona zarówno siedzibą, jak i przyczyną procesu chorobowego. Stąd też zaostrzenie kapha (flegma) niszczy płuca, które są narządem tej doszy. Taka sytuacja często wskazuje na poważniejszy stan chorobowy, w którym dosza zniszczyła już własną siedzibę. Dosze wzajemnie wpływają na siebie, a w przypadku poważnych chorób, takich jak rak, wszystkie trzy mogą być zaburzone – wówczas leczenie jest bardzo skomplikowane.

Według ajurwedy nie trzeba znać nazw ani postaci choroby. Ważniejsza jest znajomość cech dosz oraz zaburzeń tkwiących u podstaw różnych chorób. Z tego punktu widzenia leczenie staje się prostsze i bardziej holistyczne. Kiedy już potwierdzimy, o jaką doszę i którą jej siedzibę chodzi, możemy wzdrożyć integralne leczenie mające na celu jej złagodzenie. Ajurweda postrzega wszystkie choroby z punktu widzenia trzech dosz. Zgodnie z jej zasadami w rzeczywistości nie ma żadnych nowych chorób, lecz jedynie odmiany wynikające z działania tych samych podstawowych czynników chorobotwórczych.

 

Zobacz Moringa Aurospirul w zielonysklep.com >> przejdź do sklepu

 

Przeczytaj także:

Rodzaje terapii ajurwedyjskich 

 

 

Opracowanie na podstawie:

Terapie ajurwedyjskie. Praktyczny przewodnik. David Frawley. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa a-ti sp. z o.o., Kraków 2019.

Do nabycia w zielonysklep.com >> przejdź do sklepu

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl