Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • ajurweda
  • medycyna alternatywna
  • joga i ajurweda
  • terapia ajurwedyjska
książki o ajurwedzie
Charyzma i siła charakteru

Nasza dusza jest zdeterminowana przez działanie trzech energii. Jest to energia życia, energia światła oraz energia miłości. Dzięki tym trzem energiom mamy zdolność do postrzegania, rozwijania się i odczuwania.

Potrzeba duszy przyjmuje potrójną postać: potrzebę istnienia, potrzebę postrzegania i potrzebę bycia szczęśliwym (bycia spełnionym człowiekiem).

Czym jest magnetyzm duszy? Jest przede wszystkim mocą życia – potężną siłą, która łączy nas z życiem, pozwala się nam poruszać i oddychać. Życie to nurt energii.

Po drugie, magnetyzm duszy to siła światła, wglądu, mądrości i zrozumienia. To nasze wewnętrzne słońce, które oświetla umysł i zmysły.

Po trzecie, magnetyzm duszy to moc miłości. Skłania nas ona do tego, byśmy kochali wszystkie stworzenia i kochali życie. Miłość jest ostatecznie najpotężniejszą, magnetyczną mocą tworzenia. To właśnie jest siła przyciągania. Nic innego nie łączy i nie jednoczy istnień na najgłębszym poziomie – na poziomie serca – tak jak miłość.

Moc życia, moc światła i moc miłości dają początek trzem potężnym siłom życiowym – czyli witalności, odwadze i wytrzymałości.

Każdy człowiek emanuje siłą odpowiednią do swojego poziomu rozwoju. Siła osobowości nie zawsze jednak pochodzi z duszy. Niekiedy może być wynikiem przekonywania, manipulacji lub seksualności. Nierozwinięta osobowość może generować silną energię ego.

Związki i relacje z innymi ludźmi to główny czynnik, dzięki któremu rozwijamy się lub stoimy w miejscu. Niekiedy dusza przyciąga nas do osób lub sytuacji, które poddają ją próbie i stawiają przed nią wyzwania sprzyjające jej rozwojowi – tak jak doświadczony wspinacz pokonujący coraz wyższe i trudniejsze do zdobycia góry.

Dopóki w naszych związkach i relacjach nie zapanuje harmonia, dopóty nasze korzenie zdrowia i rozwoju duchowego pozostają słabe lub uszkodzone. Niewłaściwe związki nie tylko wywołują niepokój emocjonalny, ale także prowadzą do nieodpowiedzialnych działań ciała, umysłu i zmysłów. To, co robimy wskazuje, z jakiego rodzaju osobami mamy styczność.

Jeśli chcesz zrozumieć naturę swojej duszy i poznać poziom jej rozwoju, przyjrzyj się dokładnie swoim związkom – także związkom z ludźmi, których w sercu naśladujesz i którzy są dla ciebie wzorem.

Odzwierciedleniem naszego wnętrza jest nie tyle nasza wiedza, ile nasza siła charakteru.

 

Opracowanie na podstawie:

Joga i ajurweda. Samouzdrawianie i samourzeczywistnienie. David Frawley. Książka ukazała się w serii a-ajurweda.pl, nakładem wydawnictwa A-ti information services, Kraków 2011.

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl