Welcome to a-ajurweda.pl - an information service on ayurveda in Polish

We are a Polish publisher of books on ayurveda and information service which aims to spread knowledge of Ayurveda in Poland. We run an Internet and stationary shop with books, natural and ayurvedic products. Our brands:

Please contact us...

Sales of products: sklep@a-ti.pl
Publishing: redakcja@a-ti.pl
Phone: +48 603 440 800

a-ti sp. z o.o
ul. Zamkowa 18/14
30-301 Kraków, Poland
Tax ID: PL 676 246 61 48

×
  • ayurveda
  • medycyna naturalna
  • traktaty ajurwedyjskie
  • książki o ajurwedzie
traktaty ajurwedyjskie
Astanga Samgraha – ajurweda w 3 tomach

Polecamy kolejny, znakomity traktat poświęcony medycynie ajurwedyjskiej. „Astanga Samgraha” – 3-tomowe dzieło szczegółowo opisuje profilaktykę zdrowotną oraz poszczególne choroby wraz z metodami ich leczenia.

„Astanga Samgraha” to cenny traktat medycyny ajurwedyjskiej, stanowiący część tzw. kanonu ajurwedyjskiego. Służy jako podręcznik do nauczania ajurwedy na 7-letnich studiach uniwersyteckich w Indiach i jako podstawowy tekst medycyny ajurwedyjskiej.

„Astanga Samgraha” jest zbiorem (samgraha oznacza zbiór) wiedzy na temat ośmiu działów medycyny ajurwedyjskiej z naciskiem na internę, pisanym prozą i wierszem. Składa się z 150 rozdziałów, podzielonych na sześć części.

W dziele, ujętym w trzech tomach, dużo miejsca poświęcono profilaktyce zdrowotnej, w tym diecie, właściwemu stylowi życia, diagnostyce oraz metodom zapobiegania chorobom. W szczególności rozbudowano dział poświęcony internie, podając dokładny opis poszczególnych chorób wraz z metodami ich leczenia. Przedstawiono tu terapie oczyszczające, receptury medyczne oraz elementy farmakologii ajurwedyjskiej. Książka zawiera również wiedzę na temat anatomii, fizjologii, embriologii i psychologii.

Astanga Hrdayam Vagbhaty to dzieło o podobnej zawartości, krótsze, utrzymane w poetyckiej stylistyce – niemal w całości napisane wierszem.

Niniejszy przekład angielski to podstawowy podręcznik dla wszystkich zainteresowanych profesjonalnymi studiami medycyny ajurwedyjskiej.

Książka zawiera tekst w sanskrycie, angielskie tłumaczenie, noty wyjaśniające oraz indeks.

 

O autorze:

Vagbhata – wywodził się z rodziny o bogatych tradycjach medycznych. Jego dziadek i ojciec Simhagupta byli bardzo cenionymi lekarzami. Żył najprawdopodobniej w VII w. Był wierny tradycji wedyjskiej, praktykował buddyzm mahajany. Obok Ćaraki i Suśruty jest jednym z najważniejszych znawców medycyny ajurwedyjskiej i autorem tekstów ajurwedyjskich.

Traktat został przetłumaczony na język angielski przez prof. K. R. Srikantha Murthy, znakomitego badacza tej starożytnej księgi z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu ajurwedy. Prof. Murthy pełnił funkcję profesora i dyrektora trzech stanowych uniwersytetów ajurwedyjskich w Karnatace. Zajmował się badaniami literackimi, opublikował wiele artykułów i książek.

 

"Astanga Samgraha" – 3-tomowy traktat – do nabycia w zielonysklep.com

Zobacz także inne traktaty wiedzy ajurwedyjskiej - "Suśruta Samhita" i "Ćaraka Samhita" - kliknij tutaj. 

Copyright © a-ti sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:
VArts.pl